Čujete li tišinu?

Briga o kvalitetnoj zvučnoj izolaciji kao bitan element u gradnji (sanaciji) objekta

Akustika u građevinarstvu je bitna grana u okviru Tehničkih propisa za projektiranje i građenje zgrada. Svaku zgradu treba projektirati sa zadovoljavajućom zvučnom izolacijom.

Što je zvučna izolacija?

Sposobnost neke pregradne ili druge konstrukcije da u određenoj mjeri spriječi širenje zvuka kroz nju. Razlikujemo zračnu od udarne zvučne izolacije. Dok je zračna zvučna izolacija svojstvo sprječavanja širenja zračnog zvuka svih pregradnih konstrukcija zgrade – vertikalnih i horizontalnih, uključujući fasade i fasadne elemente, udarna zvučna izolacija se odnosi samo na horizontalne pregrade odnosno međukatne konstrukcije. U današnjoj priči zadržat ćemo se samo na udarnom zvuku. Udarci koje ćemo na bilo koji način isprovocirati na površini horizontalne konstrukcije (skakanje djeteta s loptom, udarci čekića po podu, pad nekog predmeta, …) izazvat će vibracije koje će se širiti konstrukcijom. Jedan dio te energije reflektirat će se i vratiti prema gornjoj površini konstrukcije, a dio će stići na donju stranu međukatne konstrukcije te se pretvoriti u energiju zvučnih valova u zraku donje prostorije, pa tako nastaje zvuk udara.

U Vašem objektu sigurno ne želite takvu pojavu. Neželjena buka nas ometa u obavljanju svakodnevnih aktivnosti pa tako utječe na kvalitetu života. Buka može utjecati i na mentalno zdravlje te na razinu tjelesnog stresa, što posljedično uzrokuje povećanje broja otkucaja srca, povećanja krvnog tlaka te slabljenja imunološkog sustava. Briga o zvučnoj izolaciji je zapravo ulaganje u kvalitetu života i mentalno te fizičko zdravlje.

Znači, prilikom gradnje ili bilo kakve sanacije, potrebno je obratiti pažnju na zvučnu izolaciju horizontalnih pregrada (međukatnih konstrukcija). Sve je poznato, samo se treba pridržavati pravila i ne smije se štedjeti na kvaliteti materijala jer ćemo izborom lošeg materijala ili njegovom premalom debljinom nanijeti dugoročnu štetu onima koji će živjeti ili raditi u prostoru koji uređujete.

Moramo se odmaknuti od gotovo uvriježenog pravila da “plivajući pod” iz troškovnika znači 2 cm stiropora i 6 cm betona.

Potrebno je kvalitetno napraviti plivajuće podove koji se sastoje od krutog podnog sloja (obično je to cementni estrih, iako kod suhe gradnje to mogu biti i gips-kartonske ploče) koji leži (pliva) na elastičnom (mekanom) sloju s tim da ne smije postojati kruta veza između plivajućeg poda i nosive međukatne konstrukcije. Zvuči jednostavno, ali vraćamo se na detalj gdje smo spomenuli – kvalitetu materijala.

ThermoWhite®

ThermoWhite® je mineralno vezana izolacijska smjesa čijom se ugradnjom dobiva odlična toplinska i zvučna izolacija, a ujedno i izravnavajući sloj.

Bitno je naglasiti da je riječ o monolitnoj bešavnoj smjesi bez fuga i spojeva, čime smo eliminirali toplinske i zvučne mostove.
Izolacija će kvalitetno obaviti sve neravnine na podu (cijevi, instalacije) za razliku od krutih ploča (EPS, mineralna vuna) koje je potrebno krojiti što iziskuje dodatno vrijeme, otpad od krojenja, a kao rezultat dobijete nesavršenu izolaciju.

Osim za polaganje na podovima, ThermoWhite® je odličan izbor za izolaciju potkrovlja gdje možete birati različitu tvrdoću ThermoWhite® izolacije ovisno o tome hoćete li na nju polagati estrih ili ćete se opredijeliti za suhu montažu (OSB ploče). Konačno, Thermowhite® je primjenljiv i na ravnim krovovima gdje uz toplinsku izolaciju ravnog krova dobijete u jednom potezu i željeni pad za odvodnju oborinskih voda.

ThermoWhite ima puno prednosti u odnosu na druge izolacije od čega je bitno naglasiti:

  • Odlična toplinska izolacija
  • Izvrsna izolacija od buke koraka,smanjenje za 23dB, u sustavu s ThermoWhite PE 5/300 moguće smanjenje i do 32 dB.
  • Polaganje bez spojeva
  • Velika opteretivost do 20 kN/m2
  • Brzo i jednostavna ugradnja
  • Mogućnost polaganja s nagibom, idealno za ravne krovove (uz toplinsku izolaciju krova dobivate i željene padove)
  • Optimalna prikladnost kod podnog grijanja (jednaka debljina estriha po cijeloj plohi)
  • Mogućnost ugradnje velike debljine izolacije
  • Spremnost za polaganja obloga već nakon 12 sati uz ThermoWhite® Speed Up

ThemoWhite® + PE 5/3000

Za zvučnu izolaciju koristi se kombinacija ThermoWhite izolacijske smjese i ThermoWhite® PE 5/300 – parne brane protiv buke koraka. Riječ je o pjeni protiv buke koraka s parnom branom zalijepljenom samoljepivim trakama (polietilenska pjena s prešanom folijom) koja u kombinaciji s 5 cm debljine ThermoWhite®-a poboljšava izolaciju od buke do 32 dB.

Novo u obitelji ThermoWhite®

WD 70 R (R / N) PREMIUM naziv je novog, najsnažnijeg proizvoda u obitelji ThermoWhite®. S lambda vrijednošću od samo 0,0381 W/(mK), Thermowhite GmbH je uspio postići neviđenu vrijednost izolacije za izolaciju topline i zvučnog udara. Budući da je niža toplinska vodljivost (lambda vrijednost) to je bolji izolacijski učinak.

Ogromna prednost je postizanje najboljih mogućih izolacijskih performansi s donjom podnom konstrukcijom. Uštede u troškovima materijala i energije, kao i pozitivan utjecaj na održivost i smanjenje CO2 u građevinskom projektu.

Tijekom obrade gradi se dimenzionalno stabilan, bešavni izolacijski sloj koji u usporedbi s drugim sustavima ima bolju toplinsku izolaciju i smanjenje zvuka stopala, s manjim taloženjem i većom nosivošću. WD 70 R (R / N) PREMIUM čini nepotrebnim dugotrajno rezanje i polaganje EPS ploča.

Kao i kod ostalih proizvoda ThermoWhite® WD, ovdje se ne smiju praviti kompromisi zahvaljujući izvrsnom izolacijskom učinku. Sve prednosti kao što su visoke performanse ugradnje, strogi europski standardi kvalitete, CE oznaka, turbo-brza obrada u usporedbi s drugim metodama također se primjenjuju na ThermoWhite® WD 70 R (R / N) PREMIUM.

Potvrda ETA-19/0772 – koja dovodi do CE oznake kao certifikata o izvedbi proizvoda – otvara nova vrata međunarodnim projektima i natječajima s WD 70 R (R / N) PREMIUM za partnere i prerađivačke tvrtke. Moćni prodajni argumenti i neviđena paleta usluga na području toplinske i zvučne izolacije.

Finitas d.o.o.