8. Savjetovanje o Savi

Inicijativa predvođena organizacijskim odborom i udrugom SLAP

Inicijativa predvođena organizacijskim odborom i udrugom SLAP zadala si je cilj okupljanja stručne javnosti jednom godišnje na Savjetovanju kako bi raspravljali o problematici rijeke Save. Fokus prvog Savjetovanja je bio vezan uz projekt „Zagreb na Savi“ te praćenje njegovog razvoja kojim će se definirati uređenje Save od granice Hrvatske sa Slovenijom do Siska. Uz pomoć Savske komisije i ostalih ĉlanova organizacijskog odbora uspjelo je ojačati sljedeća Savjetovanja sa širim pogledom na sliv, a posebice međunarodnu komponentu gdje su već tradicionalno izlaganja iz svih država sliva rijeke Save. Želja je doprinijeti umrežavanju i razmjeni informacija među dionicima te jačanje suradnje struke, vladinih i nevladinih institucija i organizacija koje se bave tom problematikom.

sliv-rijeke-save07. i 08. ožujka, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, bit će održano 8. Savjetovanje.

Cilj je kontinuirano upoznavanje stručne i šire javnosti s realizacijom Projekta uređenja sliva rijeke Save; Zbrinjavanjem otpada u slivu rijeke Save; Klimatskim promjenama u slivu rijeke Save; i Uređajima za pročišćavanje otpadnih voda u slivu rijeke Save te dosadašnjom realizacijom projekata, kako bi se utvrdile smjernice daljnjih aktivnosti.

Program Savjetovanja

Molimo prijave za Savjetovanje na mail adresu: savjetovanje.sava@gmail.com

Dodatne informacije: www.slap-cro.org

Uredništvo projekta KORAK