4. skupština Udruge podopolagača-parketara

Godišnja 4. skupština Udruge podopolagača – parketara održana je 04. lipnja 2014. u Zagrebu, Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad. Za predsjedavajućeg sjednice Skupštine, ovjerovitelja zapisnika te verifikaciju odluka izabran je Obrad Kekanović, a za zapisničara je izabrana Nela Kotur. Na skupštini je donesen slijedeći dnevni red na kojem se informiralo članove o izvješću o radu, aktivnostima i financijama Udruge. Ustanovljen je program rada i aktivnosti za 2014. godinu.

Skupštinu je sazvao predsjednik Udruge Roman Antić. Na inicijativu tajnika Udruge, Marijana Kavrana, dogovoren je sastanak u Ministarstvu poljoprivrede na kojem je prisustvovala načelnica sektora drvne industrije, dr. Aida Kopljar ravnatelj strukovnog učilišta, prof. Krešimir Zuban te predsjednik Udruge Roman Antić. Dogovorena je potpora projektu prekvalifikacije i ministarstvo podupire navedenu inicijativu Udruge. Sukladno potpori koja je dobivena od strane Ministarstva na spomenutom sastanku Udruga je pokrenula projekt izrade novih normi za podopolagačke radove u kojoj bi se specificirali svi potrebni uvjeti i procedure sukladno pravilima struke i postojećoj europskoj regulativi, što bi olakšalo nadzor nad proizvodnjom, prometom i ugradnjom parketa.

2014-06-05-skupstina-2-400Predlaže se veća masovnost članova Udruge kako bi njihov financijski doprinos u vidu godišnje članarine bio dostatan za ostvarivanje zadanih ciljeva, zaključio je predsjednik Udruge Roman Antić. Neke od aktivnosti koje je udruga imala u prošloj godini su: sudjelovanje Udruge na sajmu AMBIENTA od 16.-20.10.2013. na kojemu je, uz pomoć tvrtke CHROMOS, organizirano 5. nacionalno natjecanje majstora parketara, sudjelovanje na 10. Drvno – tehnološkoj konferenciji pod nazivom „Europska budućnost hrvatske drvne industrije“, koja se održala 27. i 28.05.2013., aktivno sudjelovanje na sjednicama izvršnog odbora Hrvatskog drvnog klastera, nazočnost na 4.Kongresu pilanara jugoistočne Europe u Slavonskom Brodu, podrška projektu opremanja novog laboratorija na Šumarskom fakultetu. Prof.dr. Hrvoje Turkulin, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za drvnu tehnologiju, u potpunosti podržava rad Udruge i zainteresiran je za pristupanje Udruzi i za zajedničke projekte.