Nophadrain sustavi za retenciju oborinskih voda

Posljedice klimatskih promjena jesu i bit će izazov za našu generaciju i one koje dolaze. S jedne strane, suočavamo se s porastom temperatura, a s druge se moramo nositi s velikim i nepredvidivim kišama koje uzrokuju poplave i preopterećenja gradskih sustava odvodnje. Kada tome pridodamo kontinuiranu urbanizaciju i sve izraženiju želju za zelenim životnim prostorom s više bioraznolikosti, izazovi za naše društvo su očiti.
Prenamjena poljoprivrednih i drugih zemljišta u građevinska te njihova “betonizacija” jedan su od ključnih pokretača problema poplava u urbanim sredinama.

Budući da kišnica više ne može slobodno prodirati u zemlju, voda otječe ravno u odvodni sustav uzrokujući preopterećenje sustava i poplave. Prirodni procesi kruženja voda sve se više remete, a vrijeme za normalnu evaporaciju vode postaje nedostatno.
U takvim situacijama jednostavni zeleni krovovi pomažu jer odgađaju otjecanje oborinskih voda u odvodni sustav, a svojom vegetacijom omogućavaju evapotranspiraciju.

Nophadrain retencijski sustavi za održive i gradove otporne na klimatske promjene

Nophadrain već preko 30 godina razvija i proizvodi cjelovite sustave za zelene i prometne krovove. O Nophadrainovim sustavima višenamjenskih krovova detaljnije smo pisali u prošlim izdanjima ovog časopisa. Kao nadogradnju tih sustava, Nophadrain je razvio sustave za retenciju oborinskih voda čija osnova su ND WSE elementi za skladištenje vode i ND AFC-200 podesivi regulator protoka vode. Retencijski kapacitet ovog sustava varira između 48 i 143 l / m².

Kako bi rasteretili javni sustav odvodnje, tipični retencijski sustavi na zelenim krovovima dizajnirani su za skladištenje određene količine vode (l / m²) ispod slojeva vegetacije i supstrata, te za naknadno ispuštanje vode tijekom određenog vremenskog razdoblja na temelju izračunate i željene brzine protoka. Voda se na taj se način zapravo skladišti na krovu, ali je samo manji dio te vode dostupan vegetaciji.

Da bi više vode bilo dostupno vegetaciji, Nophadrain kombinira retencijske sustave na intenzivnim i ekstenzivnim zelenim krovovima s ​ ND SM supstratnim pločama ili ND WSM pločama za skladištenje vode. Obje su izrađene od hidrofilne mineralne vune, a razlikuju se po retencijskom kapacitetu i gustoći. Dok ND SM supstratne ploče (debljine 25 mm i 50 mm) imaju gustoću od 80 kg / m³, a retencijski kapacitet od 15 ili 30 l / m², ND WSM ploče za skladištenje vode (debljine 50 mm) imaju gustoću od 120 kg / m³ i retencijski kapacitet od 40 l / m².

Oba se proizvoda ugrađuju iznad retencijskog sloja i zadržavaju vodu do točke zasićenja. Na taj se način omogućava više vode dostupne vegetaciji te se potiče važna evapotranspiracija i prirodni procesi kruženja vode, a samo višak vode ispušta se u retencijski sloj.

I to nije sve, naime ND SM-25 / ND SM-50 supstratni paneli i WSM-50 ploče za skladištenje vode mogu smanjiti težinu zelenog krova s obzirom na to da mogu funkcionirati kao zamjena za supstrat. Dodavanjem WSM-50 ploče za skladištenje vode ne dovodi se samo upravljanje oborinskim vodama na viši nivo – one funkcioniraju i kao dodatni “filterski sloj”. To omogućava upotrebu supstrata s višom koncentracijom organskih tvari što povećava bioraznolikost vegetacije i dovodi do viših razina evapotranspiracije.

Nophadrain retencijski sustavi uistinu opravdavaju našu krilaticu – “Catch it, Keep it, Re-use it”.

Nophadrain BV