1. Međunarodna konferencija “DANI PROZORA 2014”

Međunarodna konferencija „DAN PROZORA 2014.“ održana je 05.03.2014. u Zagrebu u kongresnom centru Hotela Antunović te je uspješno okupila 180 sudionika, većinom proizvođače profila i prozora, arhitekte i projektante iz 7 zemalja.
Organizator konferencije bila je kontrolna kuća Euroinspekt – drvokontrola d.o.o. u suradnji s Institutom ift Rosenheim iz Njemačke, uz potporu vodećih europskih proizvođača profila i nadležnih institucija Republike Hrvatske: Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva financija – Carinske uprave, Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore te Hrvatskog drvnog klastera.
2014-konferencija-0-200Cilj konferencije bio je predstavljanje novih izazova europskog tržišta i usmjeravanje na lakše pozicioniranje proizvoda, imajući u vidu zakonodavstvo, svojstva i označavanje građevnih proizvoda.
Teme su odgovarale na aktualna pitanja vezana uz Uredbu EU br. 305/2011 za građevinske proizvode, kontrolu tvorničke proizvodnje i proizvoda, označavanje građevnih proizvoda, uvoz i izvoz, energetsku učinkovitost te najčešće prepreke u distribuciji.
Program je započet uvodnom riječi direktora Euroinspekt – drvokontrole d.o.o., mr. sc. Mladena Komca, nakon koje su slijedili pozdravni govori predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, dr. Line Fučića i predstavnice Ministarstva financija (Carinske Uprave), Marijane Bukić, dipl. krim..

2014-konferencija-1-250Prvo predavanje o zakonskom okviru održao je dr. Lino Fučić te time objasnio sve zahtjeve vezane za građevne proizvode i dao izvrsnu podlogu za sljedeće predavanje predstavnika ift Rosenheima iz Njemačke, Jörn P. Lassa, dipl. ing.. Predavanje g. Lassa bilo je središnje predavanje konferencije jer je obuhvaćalo objašnjenje Uredbe EU br. 305/2011 i kaskadnog sustava (op.a. kaskadni sustav detaljnije pojašnjen u zaključcima na kraju teksta), iz pozicije vodećeg svjetskog instituta za prozorsku tehniku.

 U nastavku je Goran Jakovac, dipl. ing., ispred Euroinspekt – drvokontrole d.o.o., prezentirao proceduru početnog ispitivanja tipa proizvoda te uvjete za CE označavanje. Predstavnica Carinske Uprave, Marijana Bukić, dipl. krim., približila je sudionicima način rada Carine na graničnim prijelazima te nadzor nad kretanjem roba na teritoriju Republike Hrvatske, uz naglasak na kontrolu dokumentacije koja prati proizvode.

2014-konferencija-2-250Kroz prezentaciju Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore, Davora Okičića, dipl. oec., prikazani su načini povezivanja tržišta i tvrtki kroz usluge komore te ostvareni projekti. Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora redovno provodi projekte poticanja suradnje na područje OIE i energetske učinkovitosti uz potporu Saveznog ministarstva gospodarstva i energije te u suradnji s partnerima u Njemačkoj. Projekti poticanja suradnje nude hrvatskim tvrtkama/institucijama:

• razmjenu iskustava
• uspostavu novih kontakata
• transfer tehnologija
• posjete referentnim objektima (zgrade, kogeneracijska postrojenja, instituti itd.) u Njemačkoj i Hrvatskoj

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora je 2013. godine dobila licencu za provođenje edukacijskog programa za osposobljavanje energetskih menadžera u okviru projekta EUREMEuropean EnergyManager. Projekt EUREM European EnergyManager je standardizirani edukacijski program na području energetske učinkovitosti koji se provodi u 29 zemalja. U okviru projekta EUREM do sada je osposobljeno preko 3.500 energetskih menadžera koji su stekli međunarodno

priznati certifikat European EnergyManager. Cilj programa je osposobiti zaposlenike da unutar tvrtke u kojoj rade prepoznaju potencijale za uštedu energije, postave konkretne ciljeve te primjene potrebne mjere štednje. Na temelju toga polaznici izrađuju svoj individualni energetski koncept koji između ostalog predstavlja dio završnog ispita i uvjeta za stjecanje EUREM European EnergyManager.

Nove trendove u gradnji s ciljem što veće energetske učinkovitosti predstavio je prof. Ljubomir Miščević s Arhitektonskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i dao kratak pogled u skoru budućnost prema izazovima koji će biti postavljeni pred proizvođače.
Kao primjeri dobre prakse, predstavile su se dvije uspješne tvrtke, Lokve d.d. iz Lokava (HR) na čelu s direktorom Franjom Mihelčićem, dipl. ing. i Roloplast Mošić iz Sremske Mitrovice (SRB) koju je predstavio direktor prodaje Branislav Lj. Jovanović, dipl. oec.. Tvrtke su predstavile svoja iskustva u izlasku na nova tržišta, pozicioniranju, brandingu i inovacijama.

Zaključci:

Tijekom panel rasprave omogućeno je postavljanje direktnih pitanja sudionika, dani su odgovori od strane kompetentnih osoba i doneseni su sljedeći zaključci:

Po novoj europskoj Uredbi EU br. 305 2011 za građevne proizvode, svaki proizvođač prozora i vrata mora izraditi vlastitu pravovaljanu Izjavu o svojstvima i označiti proizvod CE oznakom, kako bi proizvod bio pušten na tržište Europske Unije. „Građevni proizvod” znači svaki proizvod ili sklop koji je proizveden i stavljen na tržište kako bi se na trajan način ugradio u građevinu ili njezine dijelove te čija svojstva imaju utjecaj na svojstva građevine u vezi s temeljnim zahtjevima za građevine.

Svi gospodarski subjekti samostalno poduzimaju mjere ako smatraju da:
GP nije sukladan s izjavom o svojstvima ili nije usklađen s drugim primjenjivim zahtjevima Uredbe – nužne popravne mjere kako bi postigli sukladnost građevnog proizvoda ili proizvod povlače ili opozivaju
– GP predstavlja rizik – odmah obavještavaju nadležna tijela o tom učinku, navode detalje, posebno o neusklađenosti i svim poduzetim mjerama.

Tijekom razdoblja od 10 godina nakon što je GP proizvod stavljen na tržište gospodarski subjekti tijelima za tržišni nadzor, na njihov zahtjev, daju podatke o:
– svakom gospodarskom subjektu koji im je isporučio proizvod
– svakom gospodarskom subjektu kojemu su oni isporučili proizvod
– uz GP moraju biti priložene upute i sigurnosne obavijesti na jeziku koji odredi dotična DČ, a koji je lako razumljiv korisnicima
– tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, transport, ugradnju i uporabu GP te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.
– u tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega se GP smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ograničen.

označavanje GP
– uporaba oznake „CE“ (proizvodi za EEA, usklađeno područje)
– uporaba oznake „C“, (nacionalna oznaka RH, neusklađeno područje)

Preduvjeti za Izjavu o svojstvima i CE označavanje su:

  1. Rezultati laboratorijskih ispitivanja prozora i iskazivanje njihovih karakteristika (propuštanje zraka, vodotijesnost, udari vjetra, toplinska provodljivost i zvučna izolacija)
  2. Uvedena i nadzirana Tvornička kontrola proizvodnje kao osiguranje stalnosti rezultata ispitivanja

Oba preduvjeta mogu se ponuditi u okviru usluga Euroinspekt – drvokontrole i partnera ift Rosenheima.
Napominje se i upućuje da rezultati dobiveni kaskadnim prijenosom rezultata ispitivanja ne odgovaraju stvarnim rezultatima ispitivanja, te se proizvođač korištenjem te pojednostavljene metode prijenosa i korištenja tuđih rezultata dovodi u situaciju da izjavljuje rezultate koje najčešće ne može postići. Naglašava se da se iza Izjave o svojstvima i CE oznake stoji pravno i odgovorno i sugerira se da na Izjavama izjavljuju stvarne i realne karakteristike prozora ili vrata. Kaskadni sustav je pojednostavljeno prenošenje rezultata ispitivanja ali i on ima svoje preduvjete, npr. kaskadni sustav može funkcionirati samo ako taj proizvođač koristi isti profil, istu brtvu, isti okov, isto staklo kao i na prvom ispitanom uzorku koji je dobavljač profila ispitao, koristi se isključivo uputama dobavljača profila, ima uvedenu i nadziranu tvorničku kontrolu proizvodnje itd.. Svaka Tvornička kontrola proizvodnje u svojoj tehničkoj mapi ili priručniku treba sadržavati stavku planiranja periodične kontrole uzoraka kao dokaz da se karakteristike nisu promijenile. U svakom slučaju, sugerira se da proizvođači kroz Tvorničku kontrolu proizvodnje i inicijalnim laboratorijskim ispitivanjem koriste vlastite rezultate i izjavljuju stvarne karakteristike na Izjavi o svojstvima. Time eliminiraju svaku sumnju na izjavljene karakteristike i osiguravaju nesmetano kretanje tržištem EU.