Studentsko natjecanje SUPEUS Case Study

Studentska udruga za promicanje energetske učinkovitosti i savjetovanje – SUPEUS je neprofitna udruga osnovana 2011. godine čiji su glavni ciljevi promicanje energetske učinkovitosti, održive gradnje i upotrebe obnovljivih izvora energije te je kao takva sadržajno jedinstvena na razini studentskih udruga u Republici Hrvatskoj.

Ove godine udruga SUPEUS je po šesti put uspješno organizirala studentsko natjecanje SUPEUS Case Study. Natjecanje se održavalo od 5. do 9.12. i to kroz tri radionice, na FER-u, FSB-u i Arhitektonskom i Građevinskom fakultetu. Radionice su se sastojale od dva dijela. U prvom dijelu studenti su slušali predavanje renomiranih stručnjaka iz svijeta energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i održive gradnje, dok u drugom dijelu podijeljeni u timove rješavali zadatak vezan za temu predstavljenu predavanjem. Na svakoj radionici najbolji timovi osvojili su vrijedna putovanja, dok je tim s najviše osvojenih bodova na sve tri radionice osvojio i posebnu nagradu kako bi se dodatno naglasio interdisciplinarni duh natjecanja.

Tema koja je ove godine objedinila sve tri radionice je: „Inženjerski koncepti u projektiranju“.
Prva radionica održana je u ponedjeljak 5.12. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva pod naslovom „Proračun pogona električnog vozila za određenu rutu“. Električna vozila sve su zastupljenija u automobilskoj industriji pa se studente upoznalo s modelom električnog vozila u kretanju te s pregledom različitih konfiguracija ruta kretanja vozila. Zadatak je osmislio prof. Mario Vražić koji je i sam u svoj auto ugradio električni pogon. Zadatak je bio zanimljiv na način da studentima nisu bili eksplicitno zadani svi potrebni podaci i zahtjevi ili su oni bili višeznačno definirani, kako se to i često pojavljuje u praksi. S obzirom na to, od njih se tražio inženjerski pristup rješavanju zadatka, tj. određene stvari su morali sami zaključiti i procijeniti pa je stoga zadatak imao i više točnih rješenja, ovisno o tome koje pretpostavke su uzete u obzir.
U utorak je održana radionica na Arhitektonskom i Građevinskom fakultetu, a njena tema je „Energetska obnova zgrada i zaštita od požara“. Na radionici je predstavljena tematika protupožarne zaštite realnog objekta, gdje su se sudionici imali priliku susresti se s kompleksnošću planiranja i projektiranja, te raspodjele negorivih materijala, zadovoljavajući pravila koja uvjetuje hrvatski Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15), a predavač je bio Milan Carević, dipl.ing.arh. Cilj je radionice bio je podići razinu svijesti o važnosti sigurnosti u slučaju požara, kao jednog od bitnih zahtjeva za građevinu, a koji je često zapostavljen, kako tijekom tradicionalnog školovanja tako i u praksi.
Treća i posljednja radionica održana je u srijedu, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, na temu „Rad dizalice topline u sezoni grijanja“, a predavanje je održao predavač Luka Boban, mag.ing.mech. sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Cilj ove radionice bilo je upoznavanje studenata s radom dizalice topline u sezoni grijanja te s tehničkim karakteristikama pri različitim temperaturama. Kroz zadatak se studentima prikazalo kako se dimenzionira dizalica topline te kako odabir dizalice topline utječe na ukupne troškove kroz njezin radni vijek.

Cilj čitavog projekta koji se sada već tradicionalno organizira iz godine u godinu je približiti studentima konkretne primjere problema i zadataka iz prakse te ih na zanimljiv i jednostavan način, uz pomoć stručnih predavača, upoznati s aktualnim temama iz područja kojima se Udruga bavi. Podjelom studenata u timove potiče se interdisciplinarni timski rad, koji u većini slučajeva nije prisutan tijekom samog studentskog obrazovanja.