Provedba programa energetske obnove zgrada

KOORDINACIJA UDRUGA STANARA REPUBLIKE HRVATSKE i UDRUGA GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 02.07.2014. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organizirali su OKRUGLI STOL s temom: “Provedba programa energetske obnove zgrada”.Na skupu su nakon pozdravnih riječi predstavnika Sveučilišta Zagreb prof. Miščevića, dipl.ing.arh., predsjednika KUSRH, Vladimira Stanića te koordinatorice UGRH, Ines Kopajtich Škrlec, uvodna izlaganja prisutnima podastrijeli:
Milan Jokić – tajnik Koordinacije udruga stanara Republike Hrvatske
Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ. MGIPU-Uprava za energetsku učinkovitost u graditeljstvu
Mario Klobučar, voditelj Službe za projekte EnU i OIE, FZOEU

2014-07-02-udruga-2-300Čak 40% energije koju čovječanstvo troši odnosi se na zgrade. U Hrvatskoj je većina zgrada izgrađena u drugim vremenima kad se o zaštiti okoline nije aktivno razmišljalo. Za vrijeme ekonomske krize mnogima je važnija vlastita egistencija nego briga o okolini, stoga je važno znati da energetska učinkovitost ne znači samo borbu s klimatskim promjenama nego i borbu s troškovima.

Kvaliteta našega života ovisi o energiji. Kako se cijene energenata iz godine u godinu povećavaju, tako rastu i troško­vi kućanstva vezani uz električnu energiju te grijanje i hlađenje objekata. Praćenjem računa za struju, grijanje i vodu te uspoređivanjem potrošnje za različite mjesece i godine, na vrijeme se mogu uočiti nepravilnosti u radu i tražiti načini da se smanji potrošnja. To je važno jer učinkovitijim korištenjem energije u domovima štedimo energiju, ali i živimo kvalitetnije.

Ratificiranjem Ugovora o Energetskoj povelji, Hrvatska je započela reorganizaciju energetskog sektora i usklađivanje nacionalnog zakonodavnog okvira s pravnim okvirom Europske unije. Tim se činom Hrvatska obvezala preuzeti pa­ket energetskih ciljeva poznat kao 20+20+20, tj., povećati udio proizvodnje energije iz obnovljivih izvora na 20 po­sto, povećati energetsku učinkovitost za 20 posto i smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20 posto, a sve do 2020.

Program energetske obnove stambenih zgrada 2013-2020 temelji se na 2. Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti i bit će sastavni dio 3. NAPEnU. U tom Programu se analizira stanje postojećeg stambenog fonda i potrošnje energije u njemu te se daje prijedlog i razrada mjera za unaprjeđenje energet­ske učinkovitosti postojećih zgrada koje će se provoditi u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

U pripremi je nacionalni program energetske obnove stambenih zgrada. To će biti sretna okolnost koju građani mogu iskoristiti. Naime, mnoge su zgrade već odavno zrele za rekonstrukciju fasade. Ako se suvlasnici odluče za uređenje fasade i pritom još dobiju poticajna sredstva za energetsku obnovu zgrada, uz rješenje problema dotra­jalih fasada uz energetski učinkovitu ovojnicu mogu dobiti i puno kvalitetniji i jeftiniji život u zgradi. Energetska učinkovitost u građevinama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a što je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Presudnu ulogu u nacionalnom programu energetike zgradarstva čini edukacija, informiranje i savjetovanje korisni­ka, tj. svih nas potrošača energije.

Na skupu je predstavljena i brošura “Energetska obnova zgrada i drugih građevina za stanovanje i racionalno trošenje”, (projekt Koordinacije udruga stanara RH i Udruge gradova u RH u suradnji s predstavnicima javnog i gospodarskog sektora.