prof.dr.sc. Ivan Mlinar

Doc.dr.sc. Ivan Mlinar je završio Školu primijenjene umjetnosti i dizajna te Arhitektonski fakultet u Zagrebu na kojem je i doktorirao s disertacijom „Urbanistička obilježja zagrebačkih stambenih naselja izgrađenih od 1918. do 1963. godine“. Nastavnik je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se bavi znanstvenim i stručnim radom. Autor i koautor je niza znanstvenih radova te stručnih planova i projekata. Znanstveni savjetnik je i istraživač na znanstvenoistraživačkom projektu “Preobrazba, identitet i održiv razvoj suvremenog hrvatskog grada” koji je registriran u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Dobitnik je prve nagrade kao koautor na urbanističko-arhitektonskom “Natječaju za izradu prostorno programske studije stambenog naselja na lokaciji Sopnica-Jelkovec u Sesvetama za Program društveno poticane stanogradnje”.

Tekstovi objavljeni u stručnom časopisu KORAK: