Primjenimo mjere energetske učinkovitosti!

Grad Zagreb nastavlja svoju već sedmogodišnju tradiciju organiziranja 8. Zagrebačkog energetskog tjedna koji će se odvijati od 08. do 13. svibnja 2017.

Zagrebački energetski tjedan se sastoji od niza događanja s ciljem uključivanja i umrežavanja svih dionika u dugotrajan proces borbe protiv klimatskih promjena. Postavljeni cilj smanjenja emisija CO2 za više od 20% na cijelom području grada, ne uzimajući u obzir samo javni sektor, nego i sektor kućanstva i prometa može se ostvariti samo ako se u proces provedbe Akcijskog plana uključe lokalne vlasti, investitori i gospodarstvenici, obrazovne i znanstvene institucije, građani i nevladine udruge.

Organiziranje Zagrebačkog energetskog tjedna jedna je od službenih obveza gradova potpisnika Sporazuma gradonačelnika, a Grad Zagreb je jedan od prvih europskih gradova koji je pristupio toj inicijativi, s ciljem podizanja svijesti građana o učinkovitom korištenju energije te korištenju obnovljivih izvora energije u borbi protiv klimatskih promjena.

Poruka sudionika energetskog tjedna “Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!” je poziv na zajedničko djelovanje u interesu održivog razvoja gradova i očuvanja prirodnih resursa za sve buduće generacije.

Ukoliko ste zainteresirani i aktivni u području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva, želimo omogućiti predstavljanje inovativnih projekata, međusobnu interakciju sa sudionicima te idealnu priliku za promociju racionalnog korištenja energije na gradskoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, gđi. Vlatki Šamarinec, gđi. Maji Šunjić ili gđi. Ani Šimić na brojeve telefona: 01/6585-004, 6585-029, 6585-031 ili putem e-mail adrese: vlatka.samarinec@zagreb.hr, maja.sunjic@zagreb.hr, ana.simic@zagreb.hr.