Priključni ormari u ribarskoj luci Brižine

U razdoblju 2013. do 2017. luke Splitsko – dalmatinske županije Komiža, Vis, Supetar i Rogač opremljene su sustavom “pametnih” ormara osmišljenih u Schrack Technik d.o.o. za opskrbu plovila strujom i vodom. Od puštanja u pogon do danas sustav je pokazao svoju izdržljivost u svim uvjetima vremena i rukovanja. Svojom jednostavnošću autorizacije pristupa preko RFID kartice, ormar je operativno blizak i korisnicima i pratećem osoblju luke. Iskustva prikupljena u stvaranju rješenja, radu i nadzoru sustava ormara u ovim lukama Schrack Technik d.o.o. je iskoristio i u opremanju ribarske luke Brižine.

 

O ribarskoj luci Brižine

Ribarska luka Brižine smještena je u Kaštelanskom zaljevu u Kaštel Sućurcu, slika 1. Lukom  Brižine upravlja Lučka uprava  Split i od osobite važnosti je za gospodarstvo kako obližnjih otoka i Splita, a tako i cijele države. Primjerice u 2017. godine prekrcano je kroz nju više pod 1000 tona ribe što je činilo 10% prekrcaja na području Splitsko-dalmatinske županije. Godišnje luku gospodarski koristi i više od 50 brodova. Godinama je bila gotovo neopremljena za ribarske potrebe. Obnovom luke uspostavila se opskrba privezanih brodova energentima (strujom i vodom), omogućilo racionalnije korištenje energije (jer se plaća po potrošnji!) i smanjila se emisija plinova u okoliš (ne koriste se brodski generatori pogonjeni motorima na unutrašnje izgaranje). Osiguralo se značajno poboljšanje higijenskih, radnih i sigurnosnih uvjeta ribara i radnika u ribarskoj luci kroz prihvat odbačenog ulova i njegovo zbrinjavanje, sakupljanje i zbrinjavanje otpada poput starih mreža i morskog otpada koji se prikupi tijekom ribolova. Izgrađena je i građevina sabirno-distribucijskog centra, sanirana i proširena postojeća obala i uređene kopnene prilazne prometne površine. Obnovom ribarske luke Brižine Dalmacija je dobila prvu moderno opremljenu ribarsku luku! Vrijednost projekta je bila 46 milijuna kn (s uključenim PDV-om). Projekt je “iznjedrila” Lučka uprava Split. Sufinanciran je iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020.  preko Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa” Ministarstva poljoprivrede, uz sudjelovanje u dijelu potrebnih sredstava i same Lučke uprave Split.

Autor arhitektonskog rješenja je Dinko Peračić mag.arh. / ARP d.o.o. Više arhitektonskih detalja može se naći na (https://dinkoperacic.com/ribarska-luka-brizine/). Projekt električnih instalacija izradio je dr.sc. Jure Grgić mag.ing.el. /  Elektro Klima projekt d.o.o. Izvođač elektro radova je bila tvrtka Formator d.o.o., na čelu s g. Antom Žaper mag.ing.el.

Ribarska luka Brižine namijenjena je za privez 12 brodova  od 15 do 25 m:

  • zona zapad, privez za ribarske brodove duljine od 15-25 m,  5 brodova
  • zona jug, privez za ribarske brodove duljine od 20-25 m,  3 broda
  • zona istok, privez za ribarske brodove duljine od 15-25 m  4 broda.

Obalni priključni ormari luke Brižine

Svaki vez ima svoj ormar za opskrbu električnom energijom i vodom. Ormar ima peteropolne utičnice  1 x 63 A i 1 x 32 A i tropolne utičnice 1 x 32 A i 1 x 16 A.  Ormar ima i ¾“ priključak za vodu.

Tehničko rješenje

Ribari žele platiti samo ono što potroše, bilo da je riječ o struji, bilo da je riječ o vodi. Ribari očekuju i krajnje jednostavno rukovanje ormarima. Oba ova zahtjeva pomirena su kroz “pametni” priključni ormar, slika 4. On osigurava mjerenje potrošnje priključka. Ostvareno je spremanje digitalnog zapisa trajanja priključenja i iznosa potrošnje priključka. Potrošnju na izlaznom priključku ormarića korisnik ostvaruje prijavom preko RFID kartice i odgovarajućeg čitača na ormaru.

Korisnik prolazi karticom ispred čitača kartica na ormaru. Procesno računalo u ormaru provjerava informaciju o korisniku kartice i ormar postaje spreman za predaju vode i električne energije korisniku. Podaci brojila o utrošku vode u litrama i električne energije u kWh povezuju se s podacima korisnika i prebacuju u nadzorno računalo na recepciji pristaništa. Tamo se evidentira potrošnja   vode i električne energije za obračun i naplatu. Ako se korisnik isključi iz utičnice ili zatvori vodu, priključno mjesto se samo isključuje. Tako se ostvaruje najjednostavnije moguće rukovanje ormarom uz istovremeno prikupljanje informacije o potrošnji medija.

Ormar je izveden s vanjskim kućištem, a unutar njega dio opreme je ugrađen u zaštitna  polikarbonatna kućišta stupnja zaštite IP67, slika 5. Ovakva konstrukcija je robusna i dodatno štiti  ugrađenu opremu, što je pogotovo važno za industrijsko upravljačko računalo i brojila.
Sva obračunska brojila od 2016. godine moraju biti sukladna europskoj MID direktivi iz 2014. godine (engl. Measurement Instrument Directive 2014). Ova direktiva regulira umjeravanje brojila po kojima se provodi obračun potrošnje. Brojila sukladna s MID direktivom se umjeravaju u tvornici u proizvodnji i ne moraju se dodatno umjeravati prije ili po ugradnji u priključni ormar. Tvorničko umjeravanje vrijedi 8 ili 16 godina ovisno o tipu. Na brojilu je označeno do kada vrijedi tvorničko umjeravanje. Ugrađena brojila su sukladna MID direktivi iz 2014. godine.

Spajanje ormara u sustav

Ukupno ima 12 ormara za opskrbu plovila u skladu s 12 privezišta ribarskih brodova. Ormari su podijeljeni u dva sustava. Jedan sustav ima 7 ormara, a drugi sustav 5 ormara. Oba sustava su putem informatičke mreže spojeni na računalo na recepciji s kojega se nadzire oba sustava. U svakom sustavu jedan ormar je glavni (engl. master), a ostali su prateći (engl. slave), slika 6.

Recepcija pristaništa se nalazi u zgradi luke, a opremljena je nadzornim računalom i čitačem RFID kartica. Programska podrška u nadzornom računalu i u procesnim računalima ormara omogućava da se sustav lako i jednostavno nadzire i upravlja kako u recepciji tako i udaljeno, preko internetskog preglednika, slika 7. Programska podrška prati aktivnosti luke na zaslonu s ucrtanim rasporedom ormara u luci s pripadnim priključcima i prikazuje potrošnju  električne energije i vode za svaki priključak i korisnika. Na nadzornom računalu programiraju se beskontaktne kartice koje se izdaju korisnicima. Kada korisnik vrati karticu po isključenju s priključka, prikazuje se izvještaj o potrošenoj električnoj energiji ili vodi od strane korisnika i provodi se obračun naknade prema korisniku. Sustav omogućuje i praćenje ispravnosti zaštitnih uređaja pojedinog ormara i alarm prema operativnom osoblju luke što skraćuje vrijeme do ponovnog uspostavljanja opskrbe broda.

Zaključak

Polazeći od razrade koncepta do ulaska u detalje izvedbe obalnih priključnih ormara ribarske luke Brižine vjerujemo da smo ispunili svoju misiju u transferu tehnologije i rješenja povezujući znanja o modernim komponentama prema projektantu, izvođaču i investitoru. Na tržištu ima puno raznih proizvoda i rješenja i tek sinergija promišljanja  i djelovanja svih u lancu može dati punu očekivanu dugotrajnu uporabnu vrijednost opreme i rješenja. Zahvaljujemo se svima na suradnji i ukazanom povjerenju!

Moguća pitanja oko obalnih priključnih ormara uputite na:
tonci.boban@schrack.hr  (Poslovnica Split)
ervin.bura@schrack.hr  (Poslovnica Rijeka)
eugen.zeneral@schrack.hr  (Voditelj tehnike Zagreb)

j.zdenkovic@schrack.com
Schrack Technik d.o.o.