Prekid kapilarne vlage

U zamahu aktualnih projekata energetske obnove objekata u Hrvatskoj zaboravlja se na jedan važan aspekt projektnog rješenja, a to je eliminiranje vlage u zidovima u podrumskim, suterenskim i prizemnim dijelovima konstrukcije. Bez prekida kapilarne vlage nema ni dugoročnog kvalitetnog fasadnog sustava niti zdravlja i dugotrajnosti konstrukcije! Eliminiranjem vlage iz objekta ostvaruju se preduvjeti za efikasnost koncepta toplinske izolacije.

Rješenje ovog neugodnog oštećenja konstrukcije treba uključiti odmah u fazi izrade projekta, te ga uz inspekcijski pregled kvalitetno, ispravno, prema načelima i pravilima struke izraditi. Ovi zahvati su dugotrajna rješenja i neophodni su. Njihovim neplaniranjem često se događa jedan neugodan proces za sudionike u građevinskim sanacijama, a to je naknadno odobravanje ove vrste radova od strane agencija, fondova ili investitora, jer se prekoračuje predviđeni financijski okvir ugovora o energetskoj obnovi.

Činjenica je da su sve građevine podložne kapilarnom dizanju podzemne vlage bez obzira od kojeg materijala su konstrukcije izgrađene (betonska, kamena ili ciglena struktura). Također, starost građevine nema utjecaja na podložnost objekta kapilarnoj vlazi. Pa su tako pod opterećenjem i povijesno-kulturni zaštićeni objekti ali i objekti u novogradnji. Riječ je o posebnom obliku vlage koji djeluje na zidove građevine na kojima nije izvedena ili je neadekvatno izvedena hidroizolacija, oštećena hidroizolacija, hidroizolacija koja je izgubila svoju učinkovitost nakon određenog vijeka trajanja te u slučaju neizoliranih pukotina i spojeva.

Kako izgleda kapilarna vlaga?

Znakovi opterećenja objekta vlagom su vidljivi i to kroz otpadanje žbuke u prizemnim dijelovima građevine, otpadanje i guljenje boje sa zidova, te pojave kristala bijele do žućkaste boje – “salitra” s unutarnje i vanjske strane zida.

Kako nastaje kapilarna vlaga?

Porozni zidovi upijaju vodu iz tla, a voda donosi u zid minerale i mineralne soli koje ostaju u zidu nakon što voda ishlapi. Cigla, vapnenac i mort najjače upijaju vlagu. Isparavanjem vode, soli se prenose na površinu zidova, u području žbuke, gdje se u velikoj koncentraciji kristaliziraju i odlažu. Što je zid deblje i čvršće ožbukan to se vlaga više diže u zidu, jer je isparavanje vlage iz zida slabije. Najveća oštećenja su tamo gdje je i najjača kristalizacija soli, iako kapilarna vlaga u pravilu napada cijelu dužinu zida.

Kao popratne pojave javljaju se vlažni i hladni zidovi, pojava zidne plijesni s unutarnje strane zida te eflorencija ili cvjetanje kristala štetnih soli-sulfata (nitrata, klorida, kalcij-karbonata i karbonata), koje djeluju higroskopski. Posljedica je razaranje konstrukcije (raslojavanje zida), loša kvaliteta života i rizik zdravstvene ugroze korisnika takvih prostorija.

Rješenje nije u dugotrajnom, skupljem, neefikasnom elektro-isušivanju ili mehaničkom zaustavljanju kapilarnog toka vlage na način da se prepili zid velikom dijamantnom pločom i onda da se mehanički (hidrauličkim udarima) utisnu limovi koji su mehanička barijera vlazi. Za ovaj slučaj ne treba posebno napominjati da se time narušava statička stabilnost objekta (jer je zid sad na metalnoj ploči za koju nije nikako vezan i s malim potresom – a ne zaboravimo da su potresi u okolici Zagreba relativno česti – zidovi otkližu s ploča i pomaknu se).

Schomburg sustavno rješenje za prekid toka kapilarne vlage se zasniva na WTA smjernicama (WTA-Ekonomsko-tehničko poslovno udruženje za održavanje i zaštitu građevina u Njemačkoj, jedino priznato rješenje u Europi i šire, za probleme kapilarne vlage). Sustav čine:

  1. Naknadna horizontalna hidroizolacija protiv vlage injektiranjem kemijskih sredstava prema WTA tehničkim uputama WTA 4-4-04
  2. Provjereni sustav paropropusnih žbuka za sanaciju objekata prema WTA tehničkim uputama 2-9-04

Nakon inspekcijskog pregleda građevine koji obuhvaća: utvrđivanje vrste konstrukcije, debljine zidova, čvrstoće, statike, pojave pukotina, šupljina i gnijezda te mjerenje stupnja vlage, slijedi izrada prijedloga rješenja sanacije. Rješenja se vrlo često moraju prilagoditi zakonitostima objekta, fizikalnim svojstvima, dostupnosti te po potrebi mišljenjima i odobrenjima konzervatorskih ureda.

Schomburg sustav:

  1. Priprema podloge mehaničkim postupcima uklanjanja odnosno otucanja nezdravih, bolesnih i labavih slojeva zidova sve do zdrave i čvrste podloge (beton, kamen ili puna cigla). Minimalna visina uklanjanja starih slojeva je 80 cm od zone injektiranja.
  2. Građevinsko zatvaranje dijelova konstrukcije i zapuna spojnica (fuga) cementnim mortovima kao što je vodoodbojni aditivima oplemenjen mort ASOCRET-M30 te izravnanje površine istim, s ciljem površinske stabilizacije konstrukcije.
  3. Ukoliko konstrukcija posjeduje gnijezda, rupe i šupljine u ziđu, ili pak pukotine (posebice nastale potresima) pristupa se stabilizaciji objekta injektiranjem vapneno-cementne suspenzije ASOCRET-BM, čija čvrstoća je nakon jednog dana 4 N/mm2, odnosno nakon 7 dana = 10 N/mm2, a nakon 28 dana =15 N/mm2. Injektiranje se provodi posebnim strojevima za injektiranje cementnih suspenzija i preko specijalnih injektora namjenjenih za cementne suspenzije.
  4. Injektiranje- određivanje načina, metode, zone infuzijskog injektiranja kemijskim sredstvima. Izrada bušotina pod kutom od 0-30°, u promjeru od 12 do 20 mm i dubini 5 cm manjoj od debljine zida. Ova bušenja ne utječu na statiku objekta. Postavka injektora (injekcijskih pakera) preko kojih se strojno, pod niskim tlakom, ubrizgava kemijski materijal. Materijal zapunjava kapilare, horizonatalno se širi ili stvara membranu oko kamenih dijelova konstrukcije, stvarajući horizontalnu barijeru za prekid kapilarnog toka vlage. Prema smjernicama WTA, injektiranje se odvija u jednom redu i jednostrano za zidove debljine do 60 cm dok se za veće debljine pristupa dvostranom injektiranju. Kao injekcijske mase koriste se AQUAFIN-F (baza: alkalsilikat-slikonat, bez otapala, tekućina koju odlikuje hidrofobna kapilarnost) ili AQUAFIN-i380 (baza: silan krema, nije dozvoljena primjena u betonskim konstrukcijama, aktivna supstanca je hidrofil, s vremenom 100%-tna zasićenost pora, reakcija samo u kapilarima, blokira penetraciju vode).
  5. Zatvaranje bušotina u zidu mortom ASOCRET-BM.
  6. Nanos impregnacije ESCO-FLUAT s ciljem umanjenja odnosno redukcije prodora štetnih soli.
  7. Kako nije dovoljno samo prekinuti uzgon vlage, potrebno je zaštititi konstrukciju i od zaostale vlage u zidovima. To znači da se kao dio sustavnog rješenja pristupa površinskom nanosu adekvatne hidroizolacije i sustava paropropusnih žbuka. Izrada vertikalne hidorizolacije protiv negativnog tlaka AQUAFIN-1K (hidroizolacija građevina prema normi DIN 18195-dio 2, tabela 4,6 i 7). Cementno- polimerno obogaćen jednokomponentni nefleksibilni premaz debljine 2-3 mm koji je otporan na sulfate. Prema zahtjevu i potrebama na objektu, primjenjuje se kao sustav za izradu unutarnje vodonepropusne „kade“, čime je obuhvaćena i armaturno-betonska ploča. Prethodno se horizontalno-vertikalni spojevi brtve s visokoobogaćenim vodoodbojnim mortom ASOCRET-M30 (EN 1504-3:R1) , kojim se izrađuje zaobljenje u spoju (holker) radijusa 4 cm. Ukoliko je pred konstrukciju postavljen zadatak za izradom fleksibilne hidroizolacije, onda se na jedan sloj AQUAFIN-1K postavlja dva sloja dvokomponentog fleksibilnog hidroizolacijskog premaza AQUAFIN-2K/M Plus (EN1504-2, princip 1.3).
  8. Sustav sanacijskih žbuka THERMOPAL za vanjsku i unutarnju primjenu obuhvaća premošćivač THERMOPAL-SP (poluplošni nanos ili potpuna pokrivenost podloge), temeljnu žbuku THERMOPAL-SR44 (debljina najmanje 2 cm, norma DIN EN 998-1:2010-12) i finu zaglađujuću masu THERMOPAL-FS. Žbuke su vapneno-cementne s visokim udjelom zračnih pora (> 25%), paropropusne, visoke moći upijanja (< 0,3 kg/m2), koeficijenta otpora difuzije vodene pare (μ<12). Nanose se strojno ili ručno. Kako se štetne soli higroskopski kreću prema površini, upravo u ovom sustavu događa se kemijski proces pretvaranja topivih štetnih soli u teško topive, koje neće doprijeti u površinski sloj žbuke (tzv. zona uskladištenja štetnih soli). A zaostala vlaga isparava, zbog čega je važno da žbuke budu visoko paropropusne. Radi učinkovitosti sustava nikada ne nanositi završne slojeve (npr.boje) koje nisu paropropusne.

Važan kriterij uspješnog saniranja kapilarne vlage je, osim kvalitetnih i objektno provjerenih proizvoda i sustava, stručna izvedba ovlaštenih izvođača radova. Ovlašteni izvođači posjeduju adekvatne strojeve i opremu za izvedbu te prolaze redovite edukacije kod firme Schomburg, kako u Hrvatskoj tako i u Njemačkoj.

Schomburg Nebi d.o.o.