Poticanje energetske učinkovitosti u prometu

Sufinanciranje nabave energetski učinkovitijih vozila

www.fzoeu.hr
Jedna od ključnih mjera poticanja energetske učinkovitosti u prometu je poticanje korištenja hibridnih i električnih vozila. Prema podacima Energetskog instituta Hrvoje Požar, emisije CO2 u ukupnom domaćem prometu iznose oko 5,6 milijuna tona, od čega na cestovni promet otpada gotovo 3 milijuna tona. U Hrvatskoj  je danas registrirano više od 2 milijuna cestovnih vozila, od čega je gotovo 1,5 milijuna osobnih automobila. Prosječna starost osobnih vozila je više od 12 godina te prosječno osobno vozilo u RH godišnje emitira oko 3 tone CO2.  Za ilustraciju, hibridno vozilo godišnje emitira 1 tonu CO2, dok električna vozila uopće nemaju emisija niti zagađuju okoliš bukom.

S ciljem poticanja čistijeg transporta u Hrvatskoj i smanjenja onečišćenja zraka, 2014. godine je pokrenut projekt Vozimo ekonomično, kroz koji se građanima i tvrkama dodjeljuju bespovratna sredstva za kupnju energetski učinkovitijih vozila. Od 2014. do 2019. godine je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 109,5 milijuna kuna sufinancirao nabavu 3681 energetski učinkovitijeg vozila (električnih, hibridnih te plug in hibridnih vozila).
Prema podacima Centra za vozila Hrvatske, evidentan je porast električnih i hibridnih vozila u posljednjih nekoliko godina. U Hrvatskoj je 2012. godine bilo svega 13 električnih automobila, 2014. godine ih je evidentirano 74, 2017. 277, a 2019. godine 730.

Zašto električna vozila?
nemaju emisije štetnih plinova u atmosferu, odnosno njihovim korištenjem smanjuje se štetan utjecaj na okoliš,
njihovim korištenjem se smanjuje potrošnja fosilnih goriva (neobnovljivih izvora energije),
podrazumijevaju smanjenje troškova održavanja te veću sigurnost u prometu,
manje je porezno opterećenje,
smanjuje se zagađenost okoliša bukom (procjenjuje se da gotovo 20 % stanovnika EU pati od buke čije se razine smatraju neprihvatljivima,)
doprinose društveno odgovornom poslovanju odnosno održivom razvoju.

OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA
Podnositelji zahtjeva mogli su dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje kupnje jednog novog vozila. Opravdani troškovi ulaganja su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije na datum objave javnog poziva za sufinanciranje. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila. Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Fondu nije opravdan trošak koji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu.

ŠTO NAKON PRIJAVE?
Fond će obraditi sve pristigle zahtjeve koji budu sadržavali svu obveznu dokumentaciju te će donijeti odluku o sufinanciranju. Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade. Odabranim podnositeljima zahtjeva odluka će biti dostavljena zajedno s ugovorom, a jedan potpisani primjerak će biti potrebno dostaviti natrag u Fond

Napomena: Javni poziv za 2020. godinu bit će pravovremeno objavljen na stranicama Fonda te je prije same prijave isti obavezno pročitati u cijelosti!

Izvor: FZOEU