NAJAVA-ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će se, pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Zagreba, od 12.-17. svibnja 2014. u Zagrebu održati peti po redu Zagrebački energetski tjedan koji organizira Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba.

2014-ZET-1-300S porukom „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo“, tijekom cijelog tjedna održat će se niz međunarodnih konferencija, predavanja i radionica na temu energije i zaštite okoliša, mogućnostima raspolaganja i upravljanja vlastitim prirodnim resursima, posljedicama i borbi protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva, razvoju i primjeni novih tehnologija, aplikacija na natječaje EU, mogućnostima gospodarskog razvoja i financiranja projekata. Posebne igraonice i satovi nastave održavati će se u svim vrtićima, osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba na kojima će se poticati zainteresiranost djece o temama energije i klime putem odgovarajućih predavanja i podjelom prigodnih bojanki, slikovnica, edukativnih igrica i priručnika. U suradnji s partnerima biti će organizirane posebne stručne tematske konferencije, tribine, seminari i prezentacije na kojima će sudjelovati predstavnici Europske komisije – Opće uprave za energiju i okoliš, Ureda Covenant of Mayors, međunarodnih udruženja Eurocities, Energy Cities, Sustainable Cities International, Ministarstava Republike Hrvatske, energetske i razvojne agencije, obrazovne i znanstvene institucije, strukovna udruženja obrtnika i gospodarstvenika, komore i udruge arhitekata, inženjera graditeljstva, strojarstva i elektrotehnike, predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, gospodarski subjekti, predstavnici medija, stručne udruge i udruge civilnog društva.

Tradicionalni završetak ovogodišnjeg Zagrebačkog energetskog tjedna obilježit ćemo u subotu 17. svibnja 2014. održavanjem „EE Info dana“ na Trgu bana Josipa Jelačića. U sklopu „EE Info dana“ održat će se prezentacije gospodarskih subjekata, znanstvenih i obrazovnih institucija, poduzetnika, udruga civilnog društva, EKO dječjih vrtića i EKO škola Grada Zagreba aktivnih u području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Izlagači će imati mogućnost prezentirati svoje proizvode i usluge na predviđenim štandovima te izravno komunicirati s građanima.

Nadamo se da ćete prepoznati teme od zajedničkog interesa za održivi razvoj naših jedinica lokalne i regionalne samouprave i svojim dolaskom na Zagrebački energetski tjedan poduprijeti poruku sudionika: „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“.
Ovim putem Vam se želimo zahvaliti na dosadašnjoj uspješnoj suradnji te pozvati Vas da svojim sudjelovanjem i ove godine upotpunite ovaj jedinstveni događaj.

Za sve informacije o Zagrebačkom energetskom tjednu možete se obratiti Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, gđi. Vlatki Šamarinec i gđi. Maji Šunjić, telefoni: 01/6585-004, 6585-029, e-mail: vlatka.samarinec@zagreb.hrmaja.sunjic@zagreb.hr.

DIJELOVI PRELIMINARNOG PROGRAMA:

PONEDJELJAK 12. svibnja 2014.
09,00 – 11,00 Predavanje „Osnovni KNX modul“
U sklopu projekta “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva Energetska učinkovitost – KNX model“, kojeg provodi Elektrostrojarska obrtnička škola s partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, educirani nastavnici i stručni učitelji iz zagrebačkih strukovnih škola održati de predavanja o osnovnom KNX modulu i o energetskoj učinkovitosti za učenike strukovnih škola Grada Zagreba. Ciljana skupina učenika kojima su predavanja namijenjena su učenici 3. razreda strukovnih škola i 2. razreda obrtničkih škola.

Lokacija: Elektrostrojarska obrtnička škola, Kabinet obnovljivih izvora energije, Selska cesta 83, Zagreb

14,00 – 16,00 Prezentacija Razvojne agencije Zagreb
Razvojna agencija Zagreb – TPZ
predstaviti de svoje djelovanje u području poticanja poduzetništva u gradu Zagrebu. U sklopu prezentacije, predstavit de se tvrtke iz Tehnološkog parka koje se bave inovativnim poduzetništvom u području obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Nadalje, prezentirat de se i trenutne mogudnosti financiranja, bilo iz domadih bilo iz stranih izvora, za tvrtke koje se bave energetskom učinkovitošdu i eko-inovacijama. U sklopu te teme, prezentirat de se projekt ECOFUNDING čiji je cilj stvoriti cjelovitu platformu financijskih izvora koja de povezati investitore s poduzetnicima (kao još jedna dodatna mogudnost pronalaska izvora financiranja za ‘zelene’ tvrtke).

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

UTORAK 13. svibnja 2014.
09,00 – 12,00 Tribina „Tranzicija prema niskougljičnom razvoju gradova“
Prema podacima europskog statističkog zavoda (Eurostat), urbana područja u EU su odgovorna za 80% energetske potrošnje i pripadajudih emisija CO2 s godišnjim trendom porasta od 1.9%. Nedavna globalna financijska i ekonomska kriza pokazala je neodrživost postojedeg modela neprekidnog ekonomskog rasta i prekomjerne potrošnje prirodnih resursa. Tranzicija prema niskougljičnom razvoju treba biti postupna i odmjerena, dimenzionirana tako da pomogne izlasku iz gospodarske krize, potakne konkurentnost gospodarstva i zapošljavanje.
U okviru tribine koju organizira UNDP (Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj), predstaviti de se urbane inicijative u tranziciji prema niskougljičnom razvoju kako bi se potaknula rasprava o prilikama za niskougljični razvoj gradova u Hrvatskoj.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

09,00 – 17,00 Dani otvorenih vrata Tehničkog muzeja
Tehnički muzej Grada Zagreba
otvora svoja vrata za stručne posjete predstavnika grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. U sklopu dana otvorenih vrata predstavit de se postav i edukacijski centar u Muzeju pod nazivom „Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost“. U suradnji s partnerima iz Zagreba i Zadra održava se veliki broj događanja: prezentacija, radionica i predavanja tijekom cijelog dana u prostorima stalnog postava, kino dvorani i na dvorištu Tehničkog muzeja.

Lokacija: Tehnički muzej, Savska cesta 18, Zagreb

SRIJEDA, 14. svibnja 2014.
10,00 – 18,00 Seminar Arhitektonskog fakulteta „Projekt ECO-SANDWICH“
Na seminaru će predavači Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta, uz gostovanje predavača iz inozemstva, prezentirati projekte i ostvarenja iz područja najnaprednije energetski učinkovite arhitekture, građevinske i instalacijske tehnologije. Također de predstaviti i europski projekt ECO SANDWICH – Održivi predgotovljeni zidni panelni sustav od recikliranog agregata (EU program Eco-innovation).

Lokacija: Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb

16,45 – 18,00 Radionica „Pametni gradovi – Novi pristupi urbanom razvoju “
Radionica nekoliko europskih udruženja i organizacija u svezi s pametnim rješenjima i primjerima urbanog razvoja pojedinih gradova.

Lokacija: ZG Forum, Ljudevita Gaja 27, Zagreb

ČETVRTAK, 15. svibnja 2014.
09,00 –14,00 Stručni simpozij „PASSIVHAUS – iskorak u održivu gradnju“
U organizaciji „Caparol Hrvatska“ održati će se simpozij na temu projektiranja i izgradnje održivih objekata na kojem de će s idejnim začetnikom koncepta i tvorcem prve pasivne kuće prof. dr. Wolfgangom Feistom na licu mjesta moći prokomentirati problematika i izazovi pokretanja projekta koji počiva na načelima održivosti. Ovaj skup zamišljen je kao mjesto okupljanja stručne graditeljske i arhitektonske javnosti, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u bližoj regiji kako bi se struci približio koncept održive gradnje kao bitne odrednice u razvoju štedljivog i konkurentnog gospodarstva.

Lokacija: Smaragdna dvorana hotela Regent Esplanade, Mihanovićeva 1, Zagreb

09,00 – 16,00 Konferencija “Svjetlo i rasvjeta 2014”
Hrvatsko društvo za rasvjetu
organizirati će dvodnevnu konferenciju posvećenu temama svjetla i rasvjete, pružajući informacije o javnoj i urbanoj rasvjeti, dizajnu svjetla, novitetima itd. Na konferenciji će biti zastupljene i druge teme, počevši od upoznavanja sa najnovijim tehničkim regulativama u području rasvjete pa do prezentacije realiziranih projekata, koji će sudionicima konferencije moći poslužiti kao inspiracija za slične projekte. Hrvatsko društvo za rasvjetu član je Međunarodne komisije za rasvjetu – CIE, krovne Europske organizacije iz domene rasvjete.

Lokacija: Hotel I, Ulica Ive Robića 2, Zagreb

PETAK, 16. svibnja 2014.
08,30 – 16,00 Međunarodna konferencija „Ulaganje u budućnost – održiva energetska rješenja svjetskih gradova“
Primjena smjernica i direktiva Europske unije, nove zakonske regulative Republike Hrvatske, novih tehnologija i strategija razvoja omogućava energetske i financijske uštede, gospodarski razvoj i nova radna mjesta, smanjenje globalnog zatopljenja, emisija stakleničkih plinova, štetnoga utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, poboljšanje kvalitete života i cjelokupnu društvenu dobrobit.
Na konferenciji će se prezentirati nove inicijative na području zelene ekonomije, stvaranje zakonske regulative za urbani održivi razvoj, uloga financijskog sektora u provedbi niskoenergetskih investicija, primjeri dobre prakse europskih i svjetskih gradova kao i inovativni financijski instrumenti kao podrška klimatskim i energetskim aktivnostima.

Lokacija: Starogradska vijednica – Ćirilometodska 5, Zagreb – dvorana A
08,00 – 20,00 Dani otvorenih vrata Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju
Sunčana kuća – Špansko
otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima se prezentira razvijanje i mogućnosti primjene novih tehnologija te nova rješenja sustava za proizvodnju električne energije i potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije na praktičnom primjeru individualnog obiteljskog objekta.

Lokacija: Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju, J. Kavanjina 14, Zagreb

SUBOTA, 17. svibnja 2014.
08,00-20,00 EE Info dan
Kao središnji događaj Zagrebačkog energetskog tjedna, na Trgu bana Jelačida, održava se EE Info dan izložba tvrtki, poduzetnika, energetskih i razvojnih agencija, profesionalnih udruga, EKO dječjih vrtića i EKO škola Grada Zagreba aktivnih u području primjene mjera energetske učinkovitosti , obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Izlagači prezentiraju svoje proizvode i usluge na predviđenim štandovima, izlažu svoje eksponate te izravno komuniciraju sa građanima.

Lokacija: Trg bana Jelačića – Zagreb

10,00 – 13,00 Stručni seminar: „Energetska obnova do „faktora 10“ i obnovljivi izvori energije“
Predavači Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, u suradnji s kolegama drugih fakulteta, Gradskih ureda Grada Zagreba i drugih institucija, stručnih udruga, studentskih udruga, tvrtki, izdavača stručnih časopisa i portala, organiziraju stručni seminar na temu napredne energetske učinkovitosti (energetski gotovo nulta gradnja) i po treći put o obnovi zgrada do „faktora 10“ i obnovljivih izvora energije.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27