Kroz zelenu urbanu obnovu do zelenih krovova

Dobrim promišljanjem do povećanja vrijednosti zgrada

Urbana obnova podrazumijeva poboljšanje kvalitete života i ulaganje za budućnost, sama aktivnost je vrlo široka, dugotrajna, teška, no ne i nemoguća. Ona je svakako imperativ i jedino prihvatljivo rješenje. U posljednjih nekoliko desetljeća, najvažnije intervencije u urbanim područjima odnosile su se na održivi urbani razvoj i regeneraciju, što je i u skladu s načelima kohezijske politike EU. To je proces koji je usmjeren na rješavanje važnih problema grada od kojeg koristi ima i sadašnje, ali i buduće stanovništvo.

Održiva blokovska urbana regeneracija (obnova), mora rješavati lokalne probleme i težiti ka dugoročnim poboljšanjima fizičkih, socijalnih, ekonomskih i okolišnih čimbenika područja koje se obnavlja. Takav oblik regeneracije predstavlja i priliku za rješavanje problema, kao što su nedostatak javnih prostora i visoka gustoća naseljenosti, otvara mogućnost stvaranju zelenih površina, rješavajući tako do određene mjere i sve više prisutnu potrebu za prilagodbom na učinke klimatskih promjena koji su u urbanim područjima jako izraženi.

Kroz promišljanja o urbanoj obnovi, te stvaranja novih zelenih površina, samo se po sebi nameće pitanje, zašto ih ne bi napravili na krovovima naših zgrada, ujedno riješili probleme stare, dotrajale hidroizolacije, a za sebe i naredne generacije stvorili nove površine koje možemo višestruko koristiti, a ne samo da nam ti krovovi služe kao kišobrani nad glavama.

Prednosti zelenih krovova

Mnoge su prednosti zelenih krovova, tako da ne treba niti u jednom trenutku razmišljati da li ih realizirati ili ne. Nabrojat ćemo samo one značajnije.

Povećanje vrijednosti zgrade

Sanirani ravni krovovi koje ste učinili zelenim, produžetak su vaših dnevnih boravaka, na njima možete provoditi svoje slobodno vrijeme, družiti se sa susjedima, okruženi prirodnim ambijentom. Time ste dodali vrijednost vašoj zgradi jer je postala održiva i atraktivna. Ako se krovovima i terasama pravilno upravlja i pravilno ih se koristi, mogu djelovati kao svestran rekreacijski prostor, na komercijalnim ustanovama na zelenom krovu mogu se realizirati barovi, restorani, teretane, … a pružaju i daleko veće mogućnosti na krovovima škola, društvenih prostorija, bolnica …

Duži vijek trajanja hidroizolacije

Zeleni krov pruža dodatni sloj izolacije. 24-satne i godišnje razlike u temperaturi su znatno manje nego na tradicionalnim ili šljunčanim krovovima. Također, treba imati u vidu da kod tradicionalnih krovova UV zračenje ubrzava starenje hidroizolacijskih membrana, što može dovesti do pukotina i na kraju do curenja.

Zvučna izolacija

Gradska buka se kod zelenih krovova smanjuje do 3 dB, a poboljšava se i akustična izolacija do 8 dB  što poboljšava kvalitetu života ljudi koji se nalaze pored bučnih mjesta.

Toplinska izolacija

Jedna od najvažnijih prednosti zelenih krovova je smanjenje troškova grijanja i hlađenja, ovisno o vrsti krova te debljini tla koje je ugrađeno, jer dodatna izolacija zelenog krova smanjuje prijenos topline ljeti te hladnoće zimi, tako da su gubici na zgradi znatno manji.

Proizvodnja solarne energije

Krovovi zelenih terasa idealna su mjesta za postavljanje solarnih panela, jer solarni paneli mogu proizvesti do 16% više energije, budući da biljke djeluju kao prirodni rashladni sustav za panele.

Smanjenje učinka urbanog toplinskog toka

Globalno zatopljenje, višak topline u zgradarstvu, industriji i prometu uzrokuje porast temperature u gradovima. Razlika u temperaturi između gradova i sela poznata je kao „efekt urbanog toplinskog toka“. Ona ljeti može doseći razliku od gotovo 10°C, te tako smanjuje kvalitetu života i zdravlja stanovnika grada. U gusto naseljenim područjima, gdje je zelenih površina malo, krovni vrtovi mogu biti dobro rješenje za smanjivanje tog toplinskog toka.

Skupljanje i skladištenje vode

Zeleni krovovi djeluju kao spremnici za oborinsku vodu. Kišnica se može ponovno koristiti kroz sustav odvajanja i pohrane u spremnicima, za naknadno navodnjavanje kroz sušna razdoblja ili za druge svrhe (toalet, čišćenje, rashladni uređaji, …). Zeleni krovovi su i vrlo važni alati za sprječavanje lokalnih poplava, jer u trenucima jakih oborina smanjuju trenutno opterećenje kanalizacijskog sustava između 50% i 90%.

Vrste zelenih krovova

Razlikujemo ekstenzivne i intenzivne zelene krovove. Kod ekstenzivnih je riječ o laganim sustavima koje karakterizira minimalna potreba za održavanjem nakon postavljanja. Često se primjenjuje na krovovima kojima nije dozvoljen pristup ili se ograničeno koriste u javne ili rekreacijske svrhe. Traže godišnje održavanje, a za sadnju su pogodne biljke niskog rasta koje se šire i plitko zakorjenjuju, a mogu preživjeti s minimalnim unosom hranjivih tvari i bez dohranjivanja. Pogodne su biljke koje dobro podnose temperaturne oscilacije, a prilagođene su mediteranskoj klimi ili alpskom okruženju. Za razliku od navedenih, intenzivni zeleni krovovi su složeniji i teži sustavi za ozelenjavanje koji zahtijevaju više aktivnosti koju je potrebno uložiti u postavljanje, održavanje, upravljanje, a što s druge strane dovodi do većih troškova u usporedbi s ekstenzivnim krovovima. Često se postavljanju na stambenim zgradama, hotelima ili podzemnim parkiralištima.

Intenzivna zelena vegetacija obično se postavlja na krovovima na kojima je omogućen pristup u javne ili rekreacijske svrhe, kao i redovito održavanje. Na intenzivnim zelenim krovovima mogu se organizirati različite aktivnosti, uključujući vrtlarenje, relaksaciju, druženja i edukacije. Kako bi se omogućile ljudske aktivnosti na zelenim krovovima i integracija većih biljaka, stabala i arhitektonskih elemenata, krovovi moraju biti ravni. Hranjiva podloga koja se postavlja u sklopu intenzivnih zelenih krovova mora biti postavljena relativno duboko u zemlju i bogata hranjivim tvarima kako bi se potaknuo rast biljaka ili većih stabala. 

Ništa od zelenog krova bez kvalitetne hidroizolacije

Kao i kod svih drugih građevinskih konstrukcija, tako je i u slučaju zelenih krovova koji su sastavni dio istih, bitno kvalitetno projektirati i izvesti hidroizolaciju koristeći provjerene materijale. Za trajno funkcioniranje elemenata zelenog krova potrebno je zadovoljiti minimalne tehničke zahtjeve za hidroizolaciju zelenih krovova, a sve prema ÖNORM B 2220 i ÖNORM B 2209 te VfB i FLL smjernicama. Büsscher & Hoffmann, sa 150 godišnjom tradicijom bitumenskih i polimerbitumenskih traka za zavarivanje, sigurno može biti vaš kvalitetan partner, jer urbana obnova bez kvalitetne hidroizolacije je nezamisliva. Naši visokokvalitetni proizvodi su rezultat svakodnevnih istraživanja i razvoja te konstantnog nadzora proizvodnje s redovnim testiranjima osnovnih sirovina kao i krajnjih proizvoda u našem laboratoriju. Naše elastomerne bitumenske varene trake izrađene su na temelju vrhunskih tradicionalnih recepata, s naglašeno dobrom elastičnošću, primjerice otpornost na niske temperature -15°C (prema EN 1109) -20°C (prema ONORM B 3646); otpornost na visoke temperature +100°C (prema EN 1110) kao i otpornošću na starenje.

Za pravilnu izvedbu ravnih krovova, tijekom planiranja i izvedbe, moraju biti uzete u obzir sve materijalno tehničke zakonitosti koje proizlaze iz projekta fizikalnih značajki građevine. Bilo da se radi o konvencionalnom ravnom krovu ili inverznom ravnom krovom, zelenom krovu intenzivne ili ekstenzivne naravi, vrlo je važno odrediti pravilan izbor hidroizolacijskog materijala te tako osigurati sigurnu zaštitu.

Elastomerne bitumenske protukorijenske varene trake za zeleni krov, najznačajnije su hidroizolacijske membrane za ekstenzivne i intenzivne zelene krovove. Sadrže ekološki prihvatljiv i dugotrajan aditiv za protukorijensku otpornost (HERBITEC). Aditivi se dodaju u vrlo malim količinama jer su izrazito dugovječni i otporni na ispiranje.

I na kraju da još jednom istaknemo najvažnije, iskustvo je pokazalo da funkcionalnost ravnih krovova ovisi, prije svega o kvalitetnom planiranju, izvedbi, kao i upotrebi kvalitetnih certificiranih materijala, stoga se obratite s povjerenjem našem predstavniku.

Büsscher Hoffmann d.o.o.