Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku

Projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku predstavljen je na profilu na Facebooku Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) posvećenome temi Ekološka održivost i knjižnice (Environmental Sustainability and Libraries – IFLA SIG). Dokaz je to značaja aktivnosti koje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi u području izobrazbe i ekološkoga osvještavanja o potrebi očuvanja prirodne baštine.

Podsjećamo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pokrenula je projekt Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku kojim će, predstavljanjem tematskih vrijednih ostvarenja iz svojega fonda, povezati korisnike i širu javnost s organizacijama i društvima uključenim u zaštitu i očuvanje naših prirodnih bogatstava kao bitnoga elementa hrvatske kulturne baštine. Naime, Knjižnica u svojem fondu na tu temu posjeduje bogat opus građe, među kojom svakako valja istaknuti doktorske disertacije, magistarske radove, novine, publikacije, monografije te zakonske i druge pravne akte.

Osnovni ciljevi projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku su edukacija korisnika Knjižnice, njihovo osvještavanje i senzibiliziranje na temu te uključivanje u određene programe, zatim populariziranje programa organizacija s područja zaštite i očuvanja prirode, prezentacija rezultata njihovih znanstvenih istraživanja, stručnih radova, nakladništva i projekata. Zadatak je u Knjižnicu privući što veći broj korisnika i zainteresirane javnosti i kroz njihovo sudjelovanje u odabranim programima usaditi im nove vrijednosti i navike, istaknula je dr. sc. Tatijana Petrić, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, na predstavljanju projekta medijima održanome u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 6. svibnja 2016. godine. Tom je prilikom predstavljen i uvodni program samoga projekta.

Kao uvodni dio ovoga projekta u Knjižnici su uređeni posebni izložbeni prostori Nacionalnih parkova Risnjak, Paklenica i Krka te Parka prirode Kopački rit postavljeni u korisničkome prostoru na trećem katu Knjižnice. Njihovim će sadržajima tijekom sljedećih šest mjeseci građom iz fonda Knjižnice, različitim zanimljivim izlošcima te serijom tematskih predavanja, korisnicima Knjižnice, ali i široj javnosti, biti predstavljena bogata prirodna baština ovih parkova. Prvi program projekta, pripremljen u suradnji s Nacionalnim parkom Krka, bila je izložba o arheološkome parku Burnum, koja je održana u Knjižnici od 7. do 24. lipnja 2016. godine.

Ostale će programe Knjižnica ostvariti organizacijom raznovrsnih aktivnosti, kao što su tematske izložbe starih časopisa, knjiga, rječnika, plakata iz fonda Knjižnice, virtualne tematske izložbe izabrane građe i različitih zanimljivosti iz fonda Knjižnice, predavanja istaknutih hrvatskih znanstvenika i prirodoslovaca, npr. članova Hrvatskoga prirodoslovnog društva. Također, bit će predstavljen projekt digitalizacije Knjižnice Flora Jadrensis te će se održati poseban program pod nazivom Zeleni sajam, kojim će se korisnicima Knjižnice i široj javnosti svojim programima i sadržajima izravno predstaviti sve ustanove uključene u ovaj projekt ili povezane s njim. Pod pokroviteljstvom Europske komisije održat će se Zeleni tjedan, a uz završni dio promidžbenoga dijela projekta, program će, uz sudjelovanje svih suradnika, biti predstavljen i na nacionalnoj razini.

U sklopu ovoga projekta izradit će se dokumentacija potrebna za opskrbu postrojenja Knjižnice tehnološkom (hladnom) vodom, zatim dokumentacija potrebna za postavljanje fotonaponskih ćelija na krov Knjižnice za potrebe proizvodnje električne energije te će biti uveden ekološki prihvatljiv sustav zaštite od požara.

http://www.nsk.hr/