Kako ugraditi parket preko postojećih pločica

Danas je iznimno važno brzo obaviti građevinske radove, a za takve brze radove potrebno je imati odgovarajuća rješenja u vidu adekvatnog materijala koji može pratiti zahtjeve investitora, projektanata, izvođača radova i ostalih subjekata uključenih u proces gradnje.

Investitori često ne žele zahvate na postojećim oblogama već žele nove obloge nadograditi na postojeće. U takvim slučajvima iznimno je bitno procijeniti postojeću podlogu i nakon što utvrdimo stanje obaviti sve potrebne radnje koje će osigurati dugotrajnu kvalitetu.

mapei-parket-2Najčešća pitanja kada se kao nova obloga koristi parket usmjerena su upravo na nadogradnju obloga od parketa preko postojećih keramičkih pločica. Odgovor na pitanje mogu li se postojeće keramičke pločice obložiti parketom je jednostavan i glasi – naravno da mogu! No da bi se taj zahvat izveo kvalitetno, sa sigurnošću da će izvedeni radovi biti dugotrajno kvalitetni, potrebno je obratiti se stručnjacima s iskustvom u navedenim radovima.
Ako se parket polaže na postojeće keramičke pločice najprije je potrebno procijeniti kvalitetu podloge, u ovom slučaju, keramičkih pločica koje moraju biti čvrste, stabilne, bez pukotina i bez iscvjetavanja kroz fuge. Ako postoje pukotine i nevezani dijelovi, najprije ih je potrebno sanirati, a tek potom nastaviti s daljnjim radovima.

mapei-parket-3Priprema podloge
Sustav ugradnje parketa na oblogu od keramičkih pločica pokazat ćemo kroz konkretan primjer u  privatnom obiteljskom stanu u kojem investitor nije želio uklanjati postojeće pločice, upravo radi izbjegavanja dodatnih grubih radova. Kako je najprije bilo potrebno izravnati podlogu, ona je premazana premazom ECO PRIM GRIP, višenamjenskim temeljnim premazom na bazi umjetnih smola i silikatnog pijeska u vodenoj disperziji, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC). Zbog svoje iznimne brzine sušenja masu za izravnavanje moguće je ugraditi nakon samo 30 minuta od nanošenja.

Nakon što se ECO PRIM GRIP osušio ugrađena je brzovezujuća izravnavajuća masa ULTRAPLAN ECO koja je pogodna za nanose 1 – 10 mm. S obzirom na nisku emisiju hlapljivih organskih spojeva (VOC) neškodljiva je za zdravlje izvođača i krajnjih korisnika prostora. Nakon 24 sata od njene ugradnje ULTRAPLAN ECO je moguće obložiti parketom i oblogama poput PVC-a, linoleuma, LVT-a ili gume.

mapei-parket-4Polaganje parketa i lakiranje
Za lijepljenje masivnog parketa korišteno je trajnoelastično ljepilo ULTRABOND P990 1K koje je pogodno za ugradnju svih vrsta i dimenzija parketa. Zbog niskog viskoziteta iznimno lako se nanosi i ne umara ruke parketara koji zbog toga može ugraditi više parketa.
Ovo se ljepilo može koristiti i za direktno lijepljenje parketa na postojeće keramičke pločice. U tom slučaju pločice je potrebno prebrusiti i premazati temeljnim premazom PRIMER M.

Za  tri dana, nakon stabilizacije parketa i sušenja ljepila, parket je prebrušen i lakiran. Najprije je nanesen temeljni dvokomponentni lak ULTRACOAT PREMIUM BASE, a nakon samo dva sata nanesen je i završni lak ULTRACOAT HIGH TRAFFIC u dva sloja, u razmacima sušenje od 2 sata.
ULTRACOAT linija proizvoda za završnu obradu i zaštitu parketa ima nisku emisiju hlapljivih organskih spojeva (VOC) što ih čini neškodljivima za parketare i krajnje korisnike prostora. Kombinacijom jednog premaza ULTRACOAT PREMIUM BASE i dva premaza ULTRACOAT HIGH TRAFFIC dobija se zaštita vatrootpornosti masivnog hrastovog parketa klase Cfl-S1.

Ono što je posebno važno jest brzina sušenja lakova koji omogućuju potpuni ciklus lakiranja s tri premaza u samo 6 sata od nanošenja prvog sloja do sušenja završnog sloja. Na konkretnom primjeru ugradnje parketa preko postojećih keramičkih pločica, investitori su u samo 5 dana dobili novi pobrušeni i lakirani parket. Taj proces može se smanjiti na samo 2 dana korištenjem gotovih parketa kao završne obloge.

Mapei Croatia d.o.o.