Odobren Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je u Operativom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. uspješno provodilo energetsku obnovu javnih i višestambenih zgrada te će u novom financijskom razdoblju 2021-2027 nastaviti s provedbom energetske obnove, ali će uključiti i nove aktivnosti poput sveobuhvatne obnove zgrada, obnove zgrada oštećenih u nedavnim potresima koji su pogodili RH. Provedbu navedenih starih i novih aktivnosti Ministarstvo će nastaviti i u novom programskom razdoblju kroz programe koje je Europska komisija odobrila krajem 2022. godine, a posebice kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Europska komisija (EK) je 9. studenoga 2022. odobrila Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. čime je ostvaren temelj za korištenje 5,203 milijardi eura, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj 4,020 milijardi eura te iz Kohezijskog fonda 1,182 milijardi eura, koji će se provoditi kroz šest prioriteta u cilju ravnomjernog razvoja Hrvatske. EK je 2. prosinca 2022. odobrila i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. čime je ostvaren temelj za korištenje 1,569 milijardi eura, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj 1,384 milijardi eura te iz Fonda za pravednu tranziciju 185 milijuna eura. Navedena sredstva bit će usmjerena prema jačanju regionalnog gospodarstva putem procesa industrijske tranzicije regija, ulaganja u razvoj pametnih i održivih otoka, razvoj pametnih i održivih gradova te ublažavanja učinaka tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu u Sisačko-moslavačkoj i Istarskoj županiji.

U novom Programu Konkurentnost i kohezija 2021-2027, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisivat će Pozive u okviru specifičnih ciljeva 2.1 „Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova“ i 2.7. „Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja“. Ukupna alocirana sredstva za ova dva specifična cilja iznose 345 milijuna eura.

U okviru specifičnog cilja 2.1. „Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova“, alocirano je 185 milijuna eura bespovratnih sredstava za energetsku, sveobuhvatnu i kružnu obnovu zgrada javnog sektora te sveobuhvatnu obnovu zgrada javnog sektora oštećenih u potresu. Za energetsku i sveobuhvatnu obnovu višestambenih zgrada planira se uspostava financijskog instrumenta u iznosu od 89 milijuna eura.

Sveobuhvatna obnova obuhvaća optimalne mjere poboljšanja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za unapređenje mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade – posebice radi smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa, a može uključivati i druge mjere kojima se poboljšavaju temeljni zahtjevi za građevinu.

Kroz nove Pozive financirati će se, uz dosadašnje mjere iz prošlog financijskog razdoblja i nove mjere kao što su: zeleni krov/fasada, pojačanje otpornosti postojeće zgrade od potresa i požara, poboljšanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, ugradnja parkirališta za bicikle, infrastrukture (vodovi za električne kabele) i postaja za punjenje električnih automobila na unutarnjem ili vanjskom parkiralištu zgrade. Također, financirat će se održiva, energetski učinkovita i sveobuhvatna obnovu zgrada oštećenih tijekom potresa u Hrvatskoj u skladu sa „Build Back Better“ (BBB) principom. Procjenjuje se kako će se provedbom navedenih aktivnosti obnoviti 216.000 m2 višestambenih zgrada pri čemu će 2.600 kućanstava ostvariti energetske uštede i obnovit će se 281.000 m2 zgrada javnog sektora te će se ostvariti godišnje uštede u potrošnji primarne energije od približno 36.000 MWh.

Za specifični cilj 2.7. „Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja“, alocirano je 71 milijun eura bespovratnih sredstava za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima.

Zatvoren Poziv za izradu strategija zelene urbane obnove

Istekom roka za podnošenje projektnih prijava, koji je trajao do 30. studenoga 2022. godine, zatvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“. Poziv se sufinancira sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta “EU sljedeće generacije” kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine. Svrha ovoga Poziva je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Prihvatljive aktivnosti su: izrada strategija zelene urbane obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%. Potencijalni prijavitelji mogli su za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Prijava pitanja se mogla podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 30. rujna 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovori na zaprimljena pitanja su dostupni na stranicama eNPOO.

Ministarstvo je održalo tri informativne/edukativne radionice i, u suradnji s Udrugom gradovima, webinar na kojima je sveukupno sudjelovalo više od 200 potencijalnih prijavitelja. Prva izmjena Poziva objavljena je 27. listopada 2022. godine. Napravljene su manje izmjene tehničke prirode, vezano uz usklađenje s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17). Kompletna dokumentacija Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“ dostupna je na stranicama eNPOO. Evaluacija projektnih prijedloga je u tijeku.

www.mpgi.gov.hr