Eksploatacija, prerada i primjena arhitektonsko-građevinskog kamena

Tvrtka Kamen d.d. Pazin osnovana je 1954.godine i bavi se eksploatacijom, preradom i primjenom arhitektonsko-građevinskog kamena. Od 2005.godine posjeduje certifikat ISO 9001:2000 stečen na temelju kvalitete proizvoda, proizvodnog procesa te općenito sustava poslovanja.

Na području Istre i Dalmacije u šest aktivnih kamenoloma tvrtka vrši eksploataciju kamena vapnenca. Radi se o tri kamenoloma materijala tipa Istarski žuti (Kanfanar, Selina i Korenići), kamenolomu Kirmenjak, Valturi te o kamenolomu Mironja (na dubrovačkom području). Godišnja proizvodnja dostiže oko 35 000 m3, od čega veći dio otpada na Istarski žuti.

Blokove iz vlastitih kamenoloma, ploče i ostale proizvode prerađuje na suvremeno opremljenoj pilani u Pazinu. Znatna sredstva uložena su s ciljem stvaranja mogućnosti proizvodnje dimenzionalno zahtjevnijih, suvremenijih te u konačnici kvalitetnijih proizvoda. Napretkom tehnologije otvorila se mogućnost proizvodnje većih površina u zahtjevnijim obradama. Što se tiče proizvodnih linija, raspolaže se najsuvremenijom tehnologijom kojom se postiže najviši stupanj točnosti rezova i drugih radnji. Kapacitativno je u mogućnosti ostvariti najsloženije zahtjeve. Budući da Kamen d.d. objedinjuje proizvodnju blokova, finalnih proizvoda te ugradbu, ima mogućnost prilagodbe svake proizvodne faze. Takva prednost modeliranja pruža tvrtki snagu za ostvarivanje najzahtjevnijih projekata.

Kamen d.d. je izvozno orijentirana tvrtka, kontinuirano šireći tržišta uz tendenciju porasta prodaje na postojećim. Kao tržišta gdje je Kamen orijentiran prerađivačima kamena ističu se Italija i Kina. Kod prodaje finalnih proizvoda ističe se Francuska gdje je tvrtka dugi niz godina poznata kao dobavljač kamena za oblaganje javnih površina, osobito za popločenje trgova, ulica, šetnica i sl. Njemačka, Švicarska, Austrija, Luksemburg i Belgija tržišta su na kojima sudjelujemo u projektima izgradnje i rekonstrukcije vila te plasiranjem vrtnih i fasadnih programa. Radi se o standardnim proizvodima za oblaganje horizontala (podovi, kocke, masivna gazišta i sl.) i vertikala (fasade, masivni zidovi). Tržišta istočno europskih zemalja uglavnom su projektna te se na području Rusije, Srbije, Mađarske, Češke, Poljske, mogu često vidjeti značajni objekti oplemenjeni istarskim kamenom.

Danas tvrtka broji 400-tinjak zaposlenih i kontinuirano angažira brojne kooperante.

Kamen d.d. svoje proizvode i usluge konstantno prilagođava svojim poslovnim partnerima kako bi što bolje zadovoljili njihove potrebe. Imperativ kvalitete, stalan i stabilan rast, komunikacija s tržištem, praćenje tehnološkog razvoja glavni su ciljevi kojima teže.

Kamen d.d. Pazin